Metoder som används för skorstensrengöring – Tips och tricks

Vet du hur en skorstensrengöring går till? Brandolyckor är mycket vanliga om skorstenar inte tas om hand för många gånger kan tegelstrukturen eller skorstenens metallstruktur skadas. Då kan det börja falla ned saker från en viss punkt på skorstenens övre del.

Att försöka få insyn i skorstenens renlighet och underhåll kan leda till sådana möjliga scenarion.

Det är mycket viktigt att alla familjemedlemmar, särskilt hemmafruar/, lär sig grunderna för skorstensarbete, rengöring och underhåll.

Följande metoder är bäst att användas vid skorstensrengöring

Detta kommer att hjälpa till att bibehålla skorstenens livslängd, samt högre effektivitet och ett riskfritt arbete. Kontakta ett bra städföretag i Västerås för mer städhjälp till bra pris.

1) Metoden med topp till botten

Inledningsvis, innan du börjar med den här metoden, se till att den öppna spisen har varit avstängd länge. Spisen/kaminen måste vara kall vid en skorstensrengöring.

Det omgivande området borde ha blivit kallt och skorstenen borde ha nått den normala temperaturen. Gå nu upp på taket med en stege eller på något annat bekvämt sätt, täck näsan och huvudet väl med en mask respektive en keps. Fäst förlängningsstavarna på skorstensborsten och för ned borsten från skorstenens topp.

Nu kan du alltså rengöra skorstenen från topp till botten. Ta hjälp av en dammsugare också, då detta är en allmänt accepterad och föredragen rengöringsmetod.

2) Viktmetoden

Vid längre skorstenar (höjd) kan du använda viktmetoden för att rengöra dem mer effektivt. Lägg en lämplig vikt på änden av din borste, men ta noga hand om vikten och den kan inte vara väldigt tung eftersom den kan orsaka dig problem med att rengöra och kan också skada din hand. Sänk ner borsten ner i skorstenen längs de inre sidoväggarna. Du bör se till att skorstenen inte används och att temperaturen är normal.

3) Metoden med två personer

Detta är en mycket snabb och effektiv metod; men denna metod involverar två personer. En vid botten av skorstenen och en annan på taket. Ett rep är fäst på båda sidor om borsten. Se till att borsten du använder är lämplig för detta, och välj den baserat på skorstenens inre dimensioner. Om den är tillräckligt liten kan den gå sönder vid rengöring eller om den är väldigt stor kan den blockeras mellan väggar och därigenom orsaka rengöringssvårigheter. De två personerna drar repet en i taget längs skorstenens innerväggar och utövar tryck på väggarna och avlägsnar den avsatta soten och kreosoten. Borstens fram- och bak rörelse orsakas av att de två personerna drar i repet i stötar.

I alla ovanstående metoder är grundläggande försiktighetsåtgärder viktiga vid rengöring av skorsten. Använd en stark ficklampa för att ha en tydlig inre sikt över skorstenen. Täck ditt hår och din näsa för din egen hälsas skull samt möbler och andra värdefulla föremål i huset för att skydda det mot sot och damm.